Notulen jaarvergadering 2019

25 maart 2020

Notulen jaarvergadering met verslag 2019 , maandag 9 maart 2020. Opening door Wim van der Wal en heet iedereen van harte welkom. Bestuurslid Jos Heethaar is niet aanwezig i.v.m. zijn herstel, zijn taken zijn in 2019 tijdelijk overgenomen door zijn voorganger Jans Koopmans. De notulen van 2018, worden doorgenomen en goed gekeurd. Mededelingen door de voorzitter o.a. dat de vacature van competitieleider in de loop van 2019 is ingevuld door Joke Falk. Ad Dam wordt nogmaals bedankt voor de jaren hiervoor als competitieleider. Tevens is het bestuur actief met 3 pijlers naar aanleiding van inventarisatie afgelopen jaar; 1] Vitale vereniging ; o.a. continuïteit bestuursleden- aantal leden- extra activiteiten- contact KNLTB opbouwen 2] Leden werving- o.a. Activiteit- lessen 3] Accommodatie - Park In de loop van de avond wordt u hier meer over geïnformeerd. Jaarverslag Secretariaat; Agnes Geertman De taak bestaat uit de ledenadministratie en deelname aan het bestuursvergaderingen. De ledenadministratie is nu goed ingevoerd in KNLTB Club, waar vorig jaar nog allerlei kinderziektes in zaten. Wat betreft het nieuws vanuit de ledenadministratie Momenteel hebben we 163 leden en 22 actie leden, dus totaal 185 leden. Eind 2018 hadden we nog 173 leden terwijl het jaar ervoor een afname was van 21 leden. Dus onze acties hebben wel degelijk baat. Jaarverslag van de barcommissie 2019; Hans Falk De bar bezetting is weer uitstekend verlopen dankzij de inzet van de dames van de barcommissie en de vele barvrijwilligers. Er wordt jaarlijks een schema gemaakt waarin alle toernooien, toss avonden en de avonden dat er KNLTB competitie wedstrijden gespeeld worden staan. Daardoor weet iedereen wanneer ze bardienst hebben. Met toernooien wordt de kantine geregeld opgefleurd met een paar mooie bloemstukken Dit alles zorgt ervoor dat we weer een hele mooie bar omzet gerealiseerd hebben Activiteitencommissie 2019 ; Hans Falk     In 2019 is de activiteitencommissie uitgebreid. De commissie is samengevoegd met de commissie voor het werven van nieuwe leden. De commissie bestond uit de volgende leden: Klaas Hofman, Hans Falk, Wim van der Wal, Marja van der Wal, Willy Koerhuis, Jeroen Brinkhuis en Heidi van’t Ende. Daarnaast zijn er regelmatig leden die eenmalig een vergadering bijwonen. Wil jij ook graag een keer een vergadering bijwonen dan ben je van harte welkom!   In 2019 zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd.   Tennisles en ledenwerving: Wim van der Wal heeft in samenwerking met de trainers Lisette en André weer een aantrekkelijk programma opgesteld om nieuwe leden te werven. 6 maanden lidmaatschap en 6 lessen voor 60 euro. Wij hebben met deze actie een groot aantal nieuwe mensen kunnen interesseren om kennis te komen maken met onze vereniging.   Na deze actie is er in samenwerking met de tennisleraren Lisette en André nog een serie van 8 lessen georganiseerd. Zowel voor nieuwe leden als voor de vaste RTV leden.   Naast deze acties voor nieuwe leden heeft de commissie ook nog de volgende activiteiten georganiseerd:   Opening toernooi in maart 2019. Dit toernooi stond in het teken van gezellig het zomerseizoen met elkaar openen met een leuk toernooitje en natuurlijk een hapje en een drankje. Scala/laddercompetitie In 2019 zijn we van start gegaan met de interne scala/ladder-competitie o.l.v. Jeroen Brinkhuis. Via deze app kun je intern competities opzetten. In poules kunnen leden met elkaar spelen op zelfgekozen dagen. De eerste opzet van deze competitie was zeer geslaagd en we zullen deze het komende jaar verder uitwerken. Open KNLTB toernooi In juni traditiegetrouw weer een open KNLTB toernooi georganiseerd. Deze had net als het jaar ervoor ca. 100 deelnemers. Een mooie gelegenheid om RTV Raalte op de kaart te zetten. Het toernooi is uitstekend verlopen. Stoppelhaene toernooi Nog een mooie traditie. Ook in 2019 in de Stoppelhaene week weer het stoppelhaene toernooi weer georganiseerd door Agnes Geertman en Marga Roescher. Wenny Pieterstoernooi Ter afsluiting van het jaar het Wenny Pietersen toernooi voor alle leden en introducés. Met een mooie opkomst van 34 mensen een gezellige toernooitje met een lekker buffet ter afsluiting.   Verslag competitie-commissie 2019. Leden:Ad Dam V.C.L Joke Colasurdo Lid Ina Ekkelenkamp Lid. In de voorjaarscompetitie hebben dit jaar 4 teams meegedaan te weten 2 vrijdagavond teams en 2 donderdag teams. De donderdag teams zijn helaas beide gedegradeerd. In de najaarscompetitie heeft 1 damesteam meegedaan , het team van Joke Falk, dit team is kampioen geworden. Dames gefeliciteerd. Dit was voor mij het laatste jaar als V.C.L en bedank bij deze alle competitie spelende leden voor de prettige samenwerking al die jaren. Ik wens Joke Falk veel succes als nieuwe V.C.L. Ad Dam. Jaarverslag 2019 van de Parkcommissie van RTV ;Jans Koopman   (Interim)   Zoals gebruikelijk is er ook in 2019 weer veel aandacht besteed aan het aanzien en de kwaliteit van ons park. Meestal werd er op de eerste woensdag van elke maand periodiek algemeen onderhoud gepleegd door een groep trouwe vrijwilligers, aangestuurd en gecoördineerd door Rieks en Henk.   De volgende werkzaamheden of vernieuwingen zijn in de loop van het jaar gerealiseerd: -Van 3 banen zijn de netten vernieuwd -In het magazijntje van de kantine is het werkblad aangepast en is de muur opgeknapt. -Op het terras zijn twee nieuwe ban ken verrezen -De schuurdeur is vernieuwd (ging rotten aan de onderkant) -Na de droge zomer van 2018 hebben helaas een aantal coniferen het loodje gelegd, ondanks de inspanningen om via een klokpomp vanuit de wetering water toe te dienen. Inmiddels zij er nieuwe coniferen geplant en mede de hulp van een aantal leden hebben we kunnen besparen op de loonkosten. Tevens zijn in de border bij de ingang nieuwe planten aangebracht en is de boom in dat perk gesnoeid. Het enige wat nog rest is de coniferen een flinke bemestingbeurt te geven. Daartoe worden nu ook de tegels die liggen tussen het hek en de coniferen opgehoogd.   Verder zijn er ook in 2019 wederom de nodige kleine klussen opgeknapt. Ons park ligt er weer prima bij. We kunnen hier nog steeds goed mee voor de dag komen.   De parkcommissie wenst een ieder veel speelplezier.     Financieel jaarverslag door de penningmeester, Lammert Nijkamp Het positieve resultaat 2019 is wederom nagenoeg gelijk aan het resultaat van het kantinegebeuren. Opvallend is dat minder aan het onderhoud gebouw is besteed en meer aan het onderhoud banen. Voor het gebouw bestaan voornemens te gaan investeren. Het onderhoud banen is nadelig beïnvloed door een extra niet verwachte post vervanging coniferen wegens uitdroging. De kosten werving/trainer worden gedekt door de Gemeente Raalte ontvangen subsidie. De kosten onderzoek energie zijn gemaakt met betrekking tot investering plannen. De overige opbrengsten bestaan uit o.a. baanhuur, inspanning vrijwilligers voor Stoppelhaene en de opbrengst Aktie Rabobank. Zoals uit de balans blijkt zitten wij als vereniging goed bij kas. De boekwaarden van het clubhuis en overige activa worden jaarlijks met afschrijvingen verminderd. Het positieve resultaat 2019 is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. De toename van de borgverplichting sleutels is te verklaren uit de toename van de tijdelijke leden. De kascontrolecommissie geeft akkoord voor de financiële verslaggeving 2019. Een nieuwe commissie dient nog ingevuld te worden. Bestuurswijzigingen, ledenadministratie wordt van Agnes Geertman overgenomen door Ineke Valckx. De aanwezige leden zijn hiermede akkoord. Voor dit jaar is dit de enige aftredende kandidaat binnen het bestuur. Aanpassingen accommodatie d.m.v. Energieplan; Wim Visser Wim Visser geeft verslag van zijn energieplan, de ledverlichting, zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Het vervangen van het glas voor dubbelglas en dat wij zelf het schilderwerk doen. De kosten minus de subsidies, sponsoring zullen begroot worden op +/- 28.000,00. De leden gaan ermee akkoord, dat deze investering in 2020 in gang gezet gaat worden.       Dit kan zonder contributieverhoging. Lid Ben Valckx heeft aangegeven om hierin mede te assisteren. Dit ook omdat Jos Heethaar nog niet volledig inzetbaar is. Mededeling van de barcommissie en activiteitencommissie; Er komt een pinapparaat in de RTV Kantine en men kan strippenkaarten kopen voor E 15,00, 10 consumpties. Ook kan er nog wel contant afgerekend worden en overdag blijft de koffie E 1,00. ACTIE; Tevens krijgt men bij aanbrengen van een nieuw jaarlid een strippenkaart als bonus. Aanvullende mededelingen door; Wim van der Wal Media / Site; hij deelt mede dat het beheer van de site in loop van dit jaar door een mediagroepje ge-update wordt; deelnemers zijn Jeroen Brinkhuis, Anique Buis en Yvonne Hulsink. Voorbeelden zijn o.a. met de Activiteiten RTV, links van Facebook koppelen aan de site van RTV, online aanmelden. De taken zullen t.z.t. worden overgenomen van Ad. Het aanstellen van een buddy ; Alex Holterman Wanneer je lid wordt van een tennisvereniging, dan kan het in het begin best moeilijk zijn om in de vereniging je weg te vinden. Een buddy kan je snel vertrouwd maken. Nieuwe leden kunnen, natuurlijk, alleen wanneer ze dat willen, gekoppeld worden aan een buddy. Deze buddy is een lid, dat alle ins en outs van onze vereniging kent en die je in onze vereniging wegwijs maakt en je bij de activiteiten van onze vereniging introduceert. Bij hem of haar kun je met alle vragen terecht. Alex Holterman gaat binnen de vereniging optreden als buddy en Annelies Davids heeft als contactpersoon. Via o.a. de RTV website zullen we u verder met Alex laten kennismaken. Rondvraag. Nieuwe pasjes komen nu om de 2 jaar. Harry ten Have vraagt of wij als vereniging nog wel bij de KNTLB moeten blijven, gezien de kosten. Hij wil hier graag met het bestuur over klankborden. Hoe is het met de Paddel ontwikkeling, Tennis in een kooi. Kruising tussen squash en tennis. Kosten niet haalbaar. Staat geparkeerd. Komt op de agenda. Hans van Halteren wil er nog wel een keer onderzoek in doen. Op de site van RTV de sponsoren up to date maken. Wim van de Wal bedankt iedereen voor de komst en nodigt alle aanwezigen uit om een drankje te nuttigen.   

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 572 358 271

Address

Ceintuurbaan 26a
8102 AB Raalte