Verslag Jaarvergadering 2019.

03 maart 2019


 VERSLAG JAARVERGADERING  2019

Maandag 25 febr. hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Willy opende de vergadering door iedereen welkom te heten, en was blij met de goede opkomst. Allereerst werd even teruggeblikt op het afgelopen jaar. Geconstateerd werd dat dit wederom een goed jaar geweest is. Een jaar R.T.V. eigen, met goede punten, maar ook aandachtspunten zoals het toch steeds wat teruglopen van ons ledenbestand. Ook werd er bij stil gestaan dat we het afgelopen jaar helaas afscheid hebben moeten nemen van twee van onze leden, namelijk Henk Holtkuile en Mieke Elshof. Vervolgens werd begonnen met de agenda. Allereerst werden  Lammert Nijkamp als nieuwe penningmeester, en Jos Heethaar als nieuwe parkvoorzitter aan de vergadering voorgesteld. Vervolgens werden diverse punten behandeld. Wim Visser kwam met informatie beteffende o.a ledverlichting en zonnepanelen. Nieuwe beglazing van de voorpui  kwam ter sprake. Ook een op te zetten laddercompetitie werd door Jeroen uit de doeken gedaan . De bedoeling is om er in april mee te starten, en zo waren er nog diverse onderwerpen. Vervolgens werd van Ad Dam afscheid genomen als competitie leider en webmaster. Willy bedankte Ad voor de grote inzet die hij al die jaren verricht had. Daarna was de voorzitter zelf aan de beurt. Hij had besloten dat het na 8 jaar goed was om het roer over te doen. Hij had het voorzitterschap met zeer veel plezier gedaan, en was heel blij dat hij in Wim van de Wal een zeer goede opvolger had gevonden. Wim werd dan ook met applaus verwelkomd. Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en werd iedereen een wel thuis en een heel mooi tennisjaar toegewenst.

Het Bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 572 358 271

Address

Ceintuurbaan 26a
8102 AB Raalte