Beleidsplan

Beleidsplan Raalter Tennis Vereniging 

RTV-Raalter Tennis Vereniging is een maatschappelijk betrokken vereniging. Het is onze ambitie om mensen te verbinden door het bieden van optimale sportfaciliteiten en gezelligheid in een duurzame omgeving. Kernwaarden RTV: Waar staan we als RTV-Raalter Tennis Vereniging voor? Het bestuur wil kernwaarden formuleren die als basis dienen voor de dingen die we doen en de keuzes die we maken. Mede op basis van de informatie die we bij de leden hebben opgehaald tijdens gesprekken en bijvoorbeeld op de Algemene Ledenvergadering, hebben we geformuleerd waar we als tennisvereniging de komende jaren voor staan. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar ontwikkelingen in de maatschappij, bij de KNLTB, de gemeente en andere verenigingen. Dit zijn de kernwaarden op basis waarvan we onze keuzes maken: Kerntaak 1 Tennis op alle niveaus RTV-Raalter Tennis Vereniging wil mensen uit Raalte en omgeving de gelegenheid bieden om op een respectvolle en plezierige wijze op elk niveau tennis te spelen, zowel in competitieverband als recreatief. Hoe doen we dat? Door het organiseren van passende trainings- en lesfaciliteiten, competitiemogelijkheden, de toss-avonden, de laddercompetitie en het organiseren van evenementen en toernooien en de buddy-ondersteuning. Wat zijn de voorwaarden • Een gezond financieel beleid • Een mooi en goed verzorgd tennispark • Voldoende vrijwilligers • Professionele trainers • Commissies • Dat alle leden zich fysiek als mentaal veilig kunnen voelen • De aanwezigheid van een AED en EHBO materialen.

Wat zijn de ambities voor de komende 5 jaar • Zorgen voor goede en voldoende trainingsfaciliteiten • Investeren in nieuwe ontwikkelingen, bijv. omheiningen , elektronisch toegangssysteem, digitale ledenpas • Sponsoring upgraden

Kerntaak 2 Verbinding en ontwikkeling

Wij zijn een vereniging en daarbij is verbinding een belangrijk element. Wij willen dat onze club een plek is waar mensen graag samenkomen: zowel jong als oud, zowel geoefende sporter als recreant. We ontvangen onze leden gastvrij in een prettige omgeving. We willen laagdrempelig en toegankelijk zijn en verschillende doelgroepen samenbrengen. Een vereniging waar mensen deel uit van willen maken en waar zij zich thuis voelen. Daarbij gaan we respectvol om met elkaar en met onze omgeving. Hoe doen we dat • Clubhuis als ontmoetingsplek • Betaalbaarheid • Gezelligheid • Elkaar motiveren en tot aanspreken op een gemoedelijke sfeer. • Naast het organiseren van de tennisactiviteiten ook gezelligheidsactiviteiten etc. • Het stimuleren en waarderen van vrijwilligers • Het ruimte geven aan expertise en talenten Wat zijn de voorwaarden • Voldoende vrijwilligers • Veilig sportklimaat • Commissies betrekken • Een gezellig en goed geoutilleerd clubhuis • Voldoen aan Wet- en Regelgeving Ambities voor de komende 5 jaar • Clubhuis renoveren • Openingstijden aanpassen en uitbreiden van barvrijwilligers • Activiteiten openstellen voor introducees

Kerntaak 3 Op basis van bovenstaande kernwaarden, uitgangspunten, ambities en voorwaarden zetten wij ons in voor diverse activiteiten voor elke doelgroep van de aanwezige leden, denk de (open) toernooien, • de toss-avonden, • de laddercompetitie, • activiteiten en gezellige informele bijeenkomsten • een prachtig onderhouden park met een gezellig 'clubhuis'. Dit alles mede mogelijk gemaakt door de grote inzet en betrokkenheid van onze leden en anderen die onze vereniging een warm hart toedragen. We streven naar een grote actieve betrokkenheid van onze leden; een groot deel zet zich vrijwillig in. Leden van RTV-Raalter Tennis Vereniging leren nieuwe mensen kennen en maken vrienden bij onze vereniging. Voor iedereen is er binnen RTV-Raalter Tennis Vereniging ruimte om te groeien en ontwikkelen; sportief, mentaal en op andere competenties. We stimuleren dit door ruimte te geven en talenten en expertise in te zetten.

Missie 2023- 2028 • RTV-Raalter Tennis Vereniging wil een aansprekende en aantrekkelijke tennisvereniging zijn, op een moderne accommodatie, in de regio waar op elk gewenst niveau recreatief en competitief kan worden gespeeld. • Plezier en ontwikkeling staan hierbij centraal. • Vanuit onze missie gaan we onze visie verder vorm gaan geven. • Waar vinden wij dat onze tennisvereniging naar toe moet? • Wat is daarbij de huidige stand van zaken en hoe zou dit moeten zijn over 5 jaar. • Wij willen uitgaan van 3 pijlers: - Mooie hobby voor onze leden gericht op sportiviteit en vitaliteit - Mooi werk voor onze vrijwilligers en medewerkers-/bestuur - Een duurzaam gezonde vereniging

Visie 2023-2028 • RTV-Raalter Tennis Vereniging wil binnen 5 jaar structureel voor alle leden op alle niveaus een club zijn. Iedereen kan op zijn eigen niveau spelen. Bij RTV-Raalter Tennis Vereniging wordt er voldoende aandacht besteed aan de breedte (recreatieve speler) en de top (competitieve speler). • RTV-Raalter Tennis Vereniging wil in de toekomst een goede bezetting hebben. • Toernooien, competitiedagen en andere evenementen worden druk bezocht en leden voelen zich thuis op de club.

Koers 2023- 2028 Maatschappelijk betrokken Onze vereniging kenmerkt zich door eigentijds en toekomstgericht verenigingsbeleid, met oog voor de directe omgeving en onze maatschappelijke positie in de (lokale) samenleving. Naast onze primaire taak om sportbeoefening mogelijk te maken, dienen wij ook een maatschappelijk doel. Sport kan ook worden ingezet als maatschappelijk middel om effecten op andere terreinen te bereiken of te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om preventie (gezondheid, vitaliteit en tegengaan van overgewicht) en participatie in de samenleving. Dit doen wij bijvoorbeeld in samenwerking andere tennisverenigingen en de gemeente. Daarnaast bekijken wij samen met onder meer de gemeente hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het gebied waar onze vereniging zich bevindt mooi blijft en hoe we op een goede manier met ons milieu kunnen omgaan. RTV-Raalter Tennis Vereniging is een open sportvereniging en we willen binnen kaders open staan voor een gebruik van onze faciliteiten die voor onze club /leden van toepassing zijn. RTV-Raalter Tennis Vereniging wil toekomstbestendig zijn. In dat kader zoekt zij de verbinding met zowel de gemeente alsook met regionale tennisverenigingen. Duurzaamheid Bij alles wat we doen, willen we op een duurzame manier met het milieu omgaan. Voorbeelden zijn het gebruik van duurzame energie door • Zonnepanelen • LED-verlichting • Infra-rood verwarming • Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen, • Het vervangen van plastics door afbreekbare materialen en hergebruik, • Het doneren voor mogelijk hergebruik van tennisballen (en tenniskleding?).

Uiteraard is dit een levend document wat we graag samen met de leden verder invullen. Input van jou is welkom, we zijn er zeker blij mee! Dus mocht je een keer willen sparren met het bestuur of één van de bestuursleden laat het ons weten via [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Via e-mail zijn we het beste bereikbaar

Adres

Ceintuurbaan 26a
8102 AB Raalte

KVK-nummer

40650068